Website Builder

SALAM KITCHEN PROJECT

Tenkt på hvordan du kan hjelpe flyktningene fra Syria?
Sett teltleirene i Bekaadalen i Libanon, noen kilometer fra grensen til Syria?
Det er mange frivillige som hjelper flyktningene. De gjør det med lidenskap, betaler reisen hit, maten de spiser og for sengen de sover i.


Vi skal hjelpe de som hjelper

De frivillige er ute i teltleirene, deler ut mat, underviser barn, gir mødrene helseråd.
For at de som hjelper skal være opplagt og kunne gi hjelp og medmenneskelighet, er det nødvendig at de får hvile og mat selv.


Nytt kjøkken: 15.000 NOK

Det vi skal gjøre er å samle inn 15 000 NOK for å få på plass et kjøkken som er mulig å holde rent.
Et hjørne i huset er gjort om til kjøkkenkrok. Det er provisoriske greier, trangt, men aller viktigst - Det er vanskelig å holde rent.
Det bor rundt 20 frivillige i huset, som skal lage seg mat i kjøkkenkroken.
For en tid tilbake var mange på huset slått ut av diare og var sengeliggende - Det skal vi fikse!

Norsk engasjement i Libanon

Det er mange norske og internasjonale frivillige som hjelper de syriske flyktningene.

I Bekaa dalen, under en times kjøretur fra Damaskus, bor hundre-tusenvis av syriske flyktninger i provisoriske telt.


Nordmennene jobber under paraplyen til hjelpeorganisasjonen Salom LADC Norway


About Helpers

Det er noen mennesker som bare gjør det.

De ser noe som må gjøres og så gjør de noe med det. De venter ikke på at noen skal be dem om å gjøre noe, venter ikke på å få betalt for å gjøre noe, de betaler for reisen, maten de spiser, sengen de sover i - selv. De bare gjør det.


Grasroot aid

Det har kommet en ny type hjelpeorganisasjoner. Grasrot-initiativer startet av folk med initiativ, guts og lidenskap for å bare gjøre noe.

De har ingen byråkratisk organisasjon i ryggen og mangler alt bortsett fra det viktigeste - lidenskap.
Organisasjonene opererer som startups - prøving og feiling. De er smidige.
De tester ut hva som virker og hva som ikke virker, lærer av det og endrer.

Det er skapt en ny måte å drive hjelpearbeid på.


Vi hjelper hjerlerne å hjelpe

Det er enkelt å samle inn penger til kosedyr og mat - Alle vil at pengene skal gå til de som skal hjelpes og ikke til administrasjon.
Helpers.no hjelper hjelperne med konkrete prosjekter. Vi bidrar med det vi kan for at hjelperne skal hjelpe


Hjelp oss å nå flere som kan hjelpe. Del websiden

Join helpers
Vi vil gjerne ha deg med i teamet.

Kontakt info
Email: terje@helpers.no
Phone: +47 900 56 958

Thanks for filling out form!